Interesse for karriereveiledning, fordelt på utdanningsnivå

Beskrivelse

Tabellen viser befolkningens interesse for karriereveiledning, fordelt på utdanningsnivå.

Statistikken er basert på resultatene av en spørreundersøkelse rettet mot et tilfeldig utvalg av voksenbefolkningen i 2011 og 2014. Utvalget i hver av undersøkelsene omfattet omlag 1 000 personer mellom 18 og 65 år og ble vektet på kjønn og alder.

Undersøkelsen ble foretatt av Sentio i november 2011 og av Norfakta Markedsanalyse AS i juni 2014.

Spørsmålet som ble stilt var: På en skala fra 1 til 4 der 1 er «svært uinteressert» og 4 er «svært interessert», hvor interessert er du i å få karriereveiledning?

Svaralternativene «svært uinteressert» og «litt uinteressert» er i tabellen slått sammen til alternativet «Ikke interessert». Svaralternativene «litt interessert» og «svært interessert» er i tabellen slått sammen til alternativet «Interessert».

Måleverdier

  • Antall: antall personer

  • Prosentandel: andel personer per svaralternativ, i prosent

Datainnsamling

Spørreundersøkelse (telefonintervjuer)

Årganger

2011 og 2014

Oppdateringsfrekvens

Med noen års mellomrom

Full tittel

Interesse for karriereveiledning, fordelt på utdanningsnivå

Undertittel

Spørreundersøkelse om karriereveiledning, 2011 og 2014

Identifikasjonsnummer

karriereveiledning-interesse-utdanning

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.