Interesse for karriereveiledning

Beskrivelse

Tabellen viser befolkningens interesse for karriereveiledning.

Statistikken er basert på resultatene av en spørreundersøkelse rettet mot et tilfeldig utvalg av voksenbefolkningen i 2011 og 2014. Utvalget i hver av undersøkelsene omfattet omlag 1 000 personer mellom 18 og 65 år og ble vektet på kjønn og alder.

Undersøkelsen ble foretatt av Sentio i november 2011 og av Norfakta Markedsanalyse AS i juni 2014.

Spørsmålet som ble stilt var: På en skala fra 1 til 4 der 1 er «svært uinteressert» og 4 er «svært interessert», hvor interessert er du i å få karriereveiledning?

Måleverdier

  • Prosentandel: andel personer per svaralternativ, i prosent


Datainnsamling

Spørreundersøkelse (telefonintervjuer)

Årganger

2011 og 2014

Oppdateringsfrekvens

Med noen års mellomrom

Full tittel

Interesse for karriereveiledning

Undertittel

Spørreundersøkelse om karriereveiledning, 2011 og 2014

Identifikasjonsnummer

karriereveiledning-interesse

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.