Interesse for ulike karriereveiledningstjenester, fordelt på utdanningsnivå

Beskrivelse

Tabellen viser andelen som har svart at de er «litt interessert» eller «svært interessert» i ulike karriereveiledningstjenester, fordelt på utdanningsnivå.

Statistikken er basert på resultatene av en spørreundersøkelse rettet mot et tilfeldig utvalg av voksenbefolkningen i 2011 og 2014. Utvalget i hver av undersøkelsene omfattet omlag 1 000 personer mellom 18 og 65 år og ble vektet på kjønn og alder.

Undersøkelsen ble foretatt av Sentio i november 2011 og av Norfakta Markedsanalyse AS i juni 2014.

Spørsmålet som ble stilt var: På en skala fra 1 til 5, der 1 er «helt uinteressert» og 5 er «svært interessert», hvor interessert ville du ha vært i å få veiledning om…

a. valg av utdanning

b. ulike yrker

c. utdanningstilbud

d. informasjon om studier i utlandet

e. godkjenning av utdanning fra utlandet

f. informasjon om regelverk og rettigheter knyttet til utdanning

g. veiledning om mine karrieremuligheter

h. kartlegging av mine interesser

i. hjelp til å kartlegge min kompetanse

j. hjelp til å få gjennomført en realkompetansevurdering

k. oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet

l. veiledning i å skrive CV og jobbsøknad

m. veiledning i hvordan gjennomføre et jobbintervju


Måleverdier

  • Antall: antall personer

  • Prosentandel interesserte: andel som oppgir at de er enten «litt interessert» eller «svært interessert» i ulike karriereveiledningstjenester, i prosent


Datainnsamling

Spørreundersøkelse (telefonintervjuer)

Årganger

2011 og 2014

Oppdateringsfrekvens

Med noen års mellomrom

Full tittel

Interesse for ulike karriereveiledningstjenester, fordelt på utdanningsnivå

Undertittel

Spørreundersøkelse om karriereveiledning, 2011 og 2014

Identifikasjonsnummer

karriereveiledning-tjeneste-utdanning

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.