Opplevd nytte av karriereveiledning

Beskrivelse

Tabellen viser andelen av mottatte karriereveiledninger som opplevdes som nyttig.

Statistikken er basert på resultatene av en spørreundersøkelse rettet mot et tilfeldig utvalg av voksenbefolkningen i 2011 og 2014. Utvalget i hver av undersøkelsene omfattet omlag 1 000 personer mellom 18 og 65 år og ble vektet på kjønn og alder.

Undersøkelsen ble foretatt av Sentio i november 2011 og av Norfakta Markedsanalyse AS i juni 2014.

Spørsmålet som ble stilt var: Har du mottatt karriereveiledning på noen av de følgende stedene i løpet av de siste to årene?

a. på en ungdomsskole

b. på en videregående skole

c. hos oppfølgingstjenesten

d. ved et karrieresenter på et universitet eller høyskole

e. ved et voksenopplæringssenter

f. ved et annet offentlig karrieresenter

g. hos Nav

h. i en attføringsbedrift

i. på arbeidsplassen

j. hos et privat firma som tilbyr karriereveiledning


For hvert av alternativene ovenfor hvor respondenten svarte «ja», ble følgende spørsmål stilt: I hvilken grad opplevde du karriereveiledningen som nyttig?

a. svært stor grad

b. stor grad

c. verken eller

d. liten grad

e. svært liten grad

I tabellen er veiledning mottatt på arbeidsplassen, i attføringsbedrift eller gjennom Nav, slått sammen til kategorien «Arbeid/attføring». Kategorien «Karrieresenter» består av veiledning mottatt ved et karrieresenter, enten hos privat tilbyder, ved universitet eller høyskole, eller ved et annet offentlig karrieresenter. Veiledning mottatt ved en ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæringssenter eller oppfølgingstjenesten er i kategorien «Skolesammenheng».


Måleverdier

  • Prosentandel nyttige veiledninger: andel av karriereveiledningene som respondentene har svart at i «svært stor grad» eller i «stor grad» opplevdes som nyttig, i prosent

  • Totalt: total andel av karriereveiledningene som i «svært stor grad» eller i «stor grad» opplevedes som nyttig, uavhengig av hvor veiledningen ble mottatt, i prosent


Datainnsamling

Spørreundersøkelse (telefonintervjuer)

Årganger

2011 og 2014

Oppdateringsfrekvens

Med noen års mellomrom

Full tittel

Opplevd nytte av karriereveiledning

Undertittel

Spørreundersøkelse om karriereveiledning, 2011 og 2014

Identifikasjonsnummer

karriereveiledning-nyttig

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.