Ønsket måte å motta karriereveiledning på

Beskrivelse

Tabellen viser hvordan befolkningen ønsker å motta veiledning, dersom de skulle fått karriereveiledning.

Statistikken er basert på resultatene av en spørreundersøkelse rettet mot et tilfeldig utvalg av voksenbefolkningen i 2011 og 2014. Utvalget i hver av undersøkelsene omfattet omlag 1 000 personer mellom 18 og 65 år og ble vektet på kjønn og alder.

Undersøkelsen ble foretatt av Sentio i november 2011 og av Norfakta Markedsanalyse AS i juni 2014.

Spørsmålet som ble stilt var: Karriereveiledning kan foregå på flere måter og gjennom ulike kanaler. Hvis du skulle mottatt karriereveiledning, hvilke av følgende måter ville vært av interesse for deg? Ønsker du at veiledningen skal foregå som:

a. ved frammøte hos veileder

b. over telefon

c. per mail

d. via chat


Måleverdier

  • Prosentandel: andel personer per svaralternativ, i prosent


Datainnsamling

Spørreundersøkelse (telefonintervjuer)

Årganger

2011 og 2014

Oppdateringsfrekvens

Med noen års mellomrom

Full tittel

Ønsket måte å motta karriereveiledning på

Undertittel

Spørreundersøkelse om karriereveiledning, 2011 og 2014

Identifikasjonsnummer

karriereveiledning-onsket-type

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.