Befolkningens arbeidsmarkedsstatus, fordelt på utdanning og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall og andel i og utenfor arbeidsstyrken fordelt på utdanning, og år.

Tabellen omfatter personer mellom 15-74 år pr 4. kvartal etter utdanning og arbeidsmarkedsstatus. Videregående skole nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Registrerte ledige i denne sammenhengen er blitt vasket, slik at en person telles enten som ledig eller sysselsatt. Tallet blir derfor noe lavere enn Navs tall på registrerte ledige hvor personen regnes som sysselsatt dersom det også er registrert lønnsutbetaling i samme periode.

Fra og med 2015 bygger sysselsettingsstatistikken på nye datakilder. Dette gir et brudd fra tidligere årganger. En konsekvens er at antall sysselsatte er 60 000 lavere enn i Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Tidligere år var totalantallet i disse to statistikkene samordnet og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i denne artikkelen på SSBs nettsider. På grunn av databruddet omfatter tabellen bare tall fra og med 2015.

SSB og Nav har ulike arbeidsledighetstall. På SSB sine hjemmesider finner du informasjon om hvorfor det er slik.

Måleverdier

  • Antall: antall i og utenfor arbeidsstyrken fordelt på utdanning

  • Andel: prosentandel ledige og utenfor arbeidsstyrken fordelt på utdanning


Datainnsamling

Registerdata

Årganger
2015-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Befolkningens arbeidsmarkedsstatus, fordelt på utdanning og år

Undertittel

Arbeidsmarkedsstatus 15-74 år, 2015–2017

Identifikasjonsnummer

arbmarkstatus-utdanning-ar

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå)

Kontaktpersoner

Pernille Birkeland: pernille.birkeland@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.