Norskprøveresultater, fordelt på fylke og kommune

Beskrivelse

Tabellen viser hvor mange norskprøver som har blitt avlagt, og resultatet på de ulike delprøvene for muntlig og for lesing, lytting og skriftlig. Resultatene er fordelt på fylke og kommune.

Fra og med sommeren 2014 er det nye prøver i norsk. Dette innebærer at resultatene ikke kan sammenliknes med tidligere resultater. Det er ikke lenger mulig å stryke på norskprøvene. Resultatene på norskprøvene viser oppnådd språknivå B2, B1, A2, A1, om resultatet var under nivå A1 eller om det ikke var grunnlag for å vurdere nivået. En beskrivelse av språknivåene er tilgjengelig på kompetansenorge.no.

I tabellen er rader med kommuner som ikke har eget opplæringssted for norsk for innvandrere utelatt. Disse kommunene har avtale med en nabokommune om slik opplæring. Prøver er ført opp under kommunen hvor prøvetaker har fått opplæring. Unntaket er de som ikke har deltatt i opplæring. De er ført opp under kommunen de har tatt prøven i.

Av personvernhensyn er resultatene fjernet der det var ni eller færre prøver som ble avlagt. Tabellen viser da en strek i stedet for andel. Strek benyttes også der hvor ingen prøver fikk en gitt karakter. Andelene rundes til nærmeste hele prosent. Der det står en null for andelen, var det under en halv prosent av prøvene som fikk den gitte karakteren.

Antall avlagte muntlige prøver sommer 2017 inkluderer 1062 prøver fra ekstraavvikling av muntlig prøve gjennomført mars 2017. Denne ekstraordinære avviklingen ble gjennomført på grunn av nye krav til dokumentasjon av muntlige norskferdigheter fra 1.1.2017.

For noen prøverunder kan det forekomme avvik mellom antallet faktiske avlagte prøver, og antallet avlagte prøver som vises i tabellen.

Måleverdier

  • Prosentandel per språknivå: hvor mange prosent av prøvene som fikk de enkelte karakterene for hver delprøve

  • Antall: antall avlagte prøver

Datainnsamling

Registerdata fra Kompetanse Norge

Årganger

2014-2019

Oppdateringsfrekvens

Tre ganger i året

Full tittel

Norskprøveresultater, fordelt på fylke og kommune

Undertittel

Norsk for innvandrere, 2014–2019

Identifikasjonsnummer

norskinnvandrere-prover-resultatfylkekommune

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no.

Kontaktperson

Arne Oftedal Rossow: arne.rossow@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.