Nynorskprøver, fordelt på fylke og kommune

Beskrivelse

Tabellen viser hvor mange av de skriftlige delprøvene på norskprøven som ble avlagt på nynorsk, fordelt på fylke og kommune, og hvor stor andel delprøver tatt på nynorsk utgjør av alle delprøvene. Noen prøvetakere har bare tatt én eller to av delprøvene på nynorsk.

I tabellen er rader med kommuner som ikke har delprøver som er avlagt på nynorsk utelatt. Prøvetakere er ført opp under kommunen hvor de har fått opplæring. Unntaket er de som ikke har deltatt i opplæring. De er ført opp under kommunen de har tatt prøven i.

For noen prøverunder kan det forekomme avvik mellom antallet faktiske avlagte prøver, og antallet avlagte prøver som vises i tabellen. Registreringsrutiner gjør at vi bare kan vise antall nynorskprøver fra og med 2015.

Måleverdier

  • Antall delprøver på nynorsk: antall delprøver avlagt på nynorsk

  • Andel av alle delprøver: hvor mange prosent delprøver på nynorsk utgjør av alle delprøver

Datainnsamling

Registerdata fra Kompetanse Norge

Årganger

2015-2019

Oppdateringsfrekvens

Tre ganger i året

Full tittel

Nynorskprøver, fordelt på fylke og kommune

Undertittel

Norsk for innvandrere, antall skriftlige delprøver tatt på nynorsk, 2015–2019

Identifikasjonsnummer

norskinnvandrere-prover-antallnynorskprover

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no.

Kontaktperson

Arne Oftedal Rossow: arne.rossow@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.