Prøvenivå og resultater, fordelt på fylke og kommune

Beskrivelse

Tabellen viser prosentandelen delprøver i muntlig og skriftlig framstilling som har blitt avlagt på hvert nivå, samt resultatene, fordelt på fylke og kommune.

Fra og med sommeren 2014 er det nye prøver i norsk. Dette innebærer at resultatene ikke kan sammenliknes med tidligere resultater. Det er ikke lenger mulig å stryke på norskprøvene. Resultatene på norskprøvene viser oppnådd språknivå B1, A2, A1, om resultatet var under nivå A1 eller om det ikke var grunnlag for å vurdere nivået. En beskrivelse av språknivåene er tilgjengelig på kompetansenorge.no.

Hver prøvetaker må velge mellom nivå A1-A2, nivå A2-B1 eller nivå B1-B2 når vedkommende melder seg opp. Nivå A1-A2 er lettest, nivå B1-B2 er vanskeligst. Resultatet på en prøve vurderes delvis uavhengig av hvilket nivå prøven er på. For både delprøven i muntlig og delprøven i skriftlig framstilling kan resultatet på prøven være et lavere nivå enn prøven ble gitt på. For delprøven i skriftlig framstilling kan man ikke få et resultat som er bedre enn nivåene prøven ble gitt på. Det går ikke an å få B2, uten å være oppmeldt på nivå B1-B2. For den muntlige prøven er det mulig å gå opp ett nivå. Der kan man få B2, selv om man er oppmeldt til A2-B1. De andre skriftlige delprøvene (leseforståelse og lytteforståelse) er adaptive, og tar ikke utgangspunkt i hvilket nivå den enkelte prøvetaker er oppmeldt i.

Prøver er ført opp under kommunen hvor prøvetaker har fått opplæring. Unntaket er de som ikke har deltatt i opplæring. De er ført opp under kommunen de har tatt prøven i. Ikke alle kommuner tilbyr opplæring og prøver. Disse kommunene har avtale med en nabokommune om dette, og er utelatt fra tabellen.

Av personvernhensyn er kommuner der det var ni eller færre prøver som ble avlagt fjernet fra tabellen. I celler hvor strek benyttes, var det ingen prøver som fikk en gitt karakter. Andelene rundes til nærmeste hele prosent. Der det står en null for andelen, var det under en halv prosent av prøvene som fikk det gitte resultatet.

For noen prøverunder kan det forekomme avvik mellom antallet faktiske avlagte prøver, og antallet avlagte prøver som er grunnlag for resultatene som vises i tabellen.

Måleverdier

  • Prosentandel: hvor mange prosent av prøvene som ble gitt på de ulike nivåene, og hvor mange prosent som fikk de enkelte resultatene.

Datainnsamling

Registerdata fra Kompetanse Norge

Årganger

2016-2019

Oppdateringsfrekvens

Tre ganger i året

Full tittel

Prøvenivå og resultater, fordelt på fylke og kommune

Undertittel

Norsk for innvandrere, 2016–2019

Identifikasjonsnummer

norskproveresultater-oppmeldt-niva

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no.

Kontaktperson

Arne Oftedal Rossow: arne.rossow@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.