Resultater på Statsborgerprøven, fordelt på fylke og kommune

Beskrivelse

Tabellen viser hvor mange statsborgerprøver som har blitt avlagt. Resultatene er fordelt på fylke og kommune.

I desember 2015 vedtok Stortinget at det skal være krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk for å bli norsk statsborger. Endringene i statsborgerloven trådte i kraft 1. januar 2017. Kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk kan blant annet oppfylles med bestått statsborgerprøve.

Du kan lese mer om språkkrav og krav til kunnskaper om samfunnet for å få norsk statsborgerskap på Kompetanse Norge sine nettsider.

Statsborgerprøven var klar til gjennomføring 1. januar 2017. Målene i Læreplan for 50 timer samfunnskunnskap styrer innholdet i prøven. Oppgavene i prøven er på nivå A2 i norsk, og har en allmenn og hverdagslig karakter. Statsborgerprøven foreligger på bokmål og nynorsk.

Statsborgerprøven er en flervalgsprøve. Hver oppgave har tre svaralternativer, og bare ett svar er riktig. Kandidaten kan få resultatene bestått eller ikke bestått.

Kommunene har ansvar for å tilby prøven. Noen kommuner har avtale med en annen kommune om gjennomføring av prøven. I tabellen er rader med kommuner hvor det ikke har blitt avlagt statsborgerprøver utelatt. Resultater på kommunenivå kan ikke brukes som en indikator på kvaliteten på integreringsarbeidet i en kommune.

Av personvernhensyn er resultatene fjernet der det var ni eller færre prøver som ble avlagt. Tabellen viser da en strek i stedet for andel.

Måleverdier

  • Prosentandel bestått: prosent av avlagte prøver hvor resultatet var bestått

  • Prosentandel ikke bestått: prosent av avlagte prøver hvor resultatet var ikke bestått

  • Antall: antall avlagte prøver

Datainnsamling

Registerdata fra Kompetanse Norge

Årganger

2017 - 2018

Oppdateringsfrekvens

En gang i året

Full tittel

Resultater på Statsborgerprøven, fordelt på fylke og kommune

Undertittel

Statsborgerprøven 2017 - 2018

Identifikasjonsnummer

statsborgerprove-resultater-fylkekommune

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no

Kontaktperson

Arne Oftedal Rossow: arne.rossow@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.