Deltakere, fordelt på status i Nav, kjønn og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere på arbeidsrettede tiltak hos Nav, fordelt på tiltakstype, status i Nav, kjønn og år.

Arbeidsrettede Nav-tiltak er tiltak som på ulike måter skal styrke deltakernes kompetanse, motivasjon og evne til arbeid. Opplæring er et av de arbeidsrettede tiltakene Nav kan tilby. Eksempler på andre arbeidsrettede tiltak i regi av Nav er arbeidspraksis, jobbklubb, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid.

Målet med opplæringstiltak er å kvalifisere personer utenfor arbeidslivet til ledige jobber. Opplæringstiltak brukes i noen tilfeller også for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, eller for å hjelpe personer som er i en usikker sysselsettingssituasjon og som har behov for kvalifisering. Det er da gjerne snakk om sykemeldte. Opplæringen er i de fleste tilfeller ulike typer arbeidsmarkedsopplæring (AMO), eller formell utdanning. Formell utdanning i regi av Nav retter seg mot personer med nedsatt arbeidsevne.

Tallene er månedsgjennomsnitt. Mange tiltak går over flere måneder, og en person kan ha deltatt på flere ulike tiltak i løpet av ett år. Man kan derfor ikke gange opp månedstallene med 12 for å få antall deltakere per år.

Måleverdier

  • Antall: antall deltakere på arbeidsrettede tiltak hos Nav

  • Prosentandel: andel deltakere på arbeidsrettede tiltak hos Nav


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2010-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere, fordelt på status i Nav, kjønn og år

Undertittel

Arbeidsrettede Nav-tiltak, månedsgjennomsnitt 2010–2017

Identifikasjonsnummer

nav-tiltakstype-kjonnstatus

Notater

Nav

Kontaktpersoner

Pernille Birkeland: pernille.birkeland@vox.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.