Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på opplæringstype og status i Nav

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere på opplæringstiltak hos Nav, fordelt på opplæringstype, status i Nav og år.

Arbeidsrettede Nav-tiltak er tiltak som på ulike måter skal styrke deltakernes kompetanse, motivasjon og evne til arbeid. Opplæring er et av de arbeidsrettede tiltakene Nav kan tilby. Eksempler på andre arbeidsrettede tiltak i regi av Nav er arbeidspraksis, jobbklubb, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og varig tilrettelagt arbeid.

Målet med opplæringstiltak er å kvalifisere personer utenfor arbeidslivet til ledige jobber. Opplæringstiltak brukes i noen tilfeller også for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, eller for å hjelpe personer som er i en usikker sysselsettingssituasjon og som har behov for kvalifisering. Det er da gjerne snakk om sykemeldte. Opplæringen er i de fleste tilfeller ulike typer arbeidsmarkedsopplæring (AMO), eller formell utdanning. Formell utdanning i regi av Nav retter seg mot personer med nedsatt arbeidsevne.

Tallene er månedsgjennomsnitt. Mange tiltak går over flere måneder, og en person kan ha deltatt på flere ulike tiltak i løpet av ett år. Man kan derfor ikke gange opp månedstallene med 12 for å få antall deltakere per år.

I prosentvisningen rundes andeler mindre enn 0,5 prosent ned til 0 prosent. Bindestrek (-) betyr at ingen deltakere med den oppgitte Nav-statusen deltok på tiltaket som fremheves.

Rader for antall deltakere på de ulike opplæringstiltakene er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Antall: antall deltakere på opplæringstiltak hos Nav

  • Prosentandel: andel deltakere på opplæringstiltak hos Nav


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2012-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere på opplæringstiltak, fordelt på opplæringstype og status i Nav

Undertittel

Arbeidsrettede Nav-tiltak, månedsgjennomsnitt 2012–2017

Identifikasjonsnummer

nav-opplaringstype-status

Notater

Nav

Kontaktpersoner

Pernille Birkeland: pernille.birkeland@vox.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.