Deltakere og andel deltid, fordelt på type opplæring og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall unike deltakere i opplæring gjennom kriminalomsorgen, fordelt på type opplæring. Det presenteres både gjennomsnittstall, basert på fire årlige måletidspunkter (uke 10, 20, 42 og 49), og totale tall for hele året. Den viser også andelen deltakere som får opplæringen på deltid.

Samme deltaker kan ha deltatt i flere typer opplæring i løpet av et år.

Måleverdier

  • Gjennomsnittlig antall deltakere: gjennomsnittlig antall deltakere

  • Gjennomsnittlig prosentandel deltid: gjennomsnittlig andel deltakere per opplæringstype som får opplæringen på deltid, oppgitt i prosent

  • Totalt antall deltakere: antall deltakere totalt i løpet av året

  • Total prosentandel deltid: andel deltakere per opplæringstype som får opplæringen på deltid totalt i løpet av året, oppgitt i prosent


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere og andel deltid, fordelt på type opplæring og år

Undertittel

Opplæring i kriminalomsorgen, 2011–2017

Identifikasjonsnummer

kriminalomsorg-elever-opplaringstypedeltid

Notater

Fylkesmannen i Hordaland

Kontaktperson

Pia E. Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.