Deltakere per fengselstype, fordelt på type opplæring og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere i opplæring i høy- og lavsikkerhetsfengsler, fordelt på type opplæring per år. Tabellen viser totale årlige antall.

Samme deltaker kan ha deltatt i flere typer opplæring i løpet av et år.

Måleverdier

  • Antall deltakere i høysikkerhetsfengsler: årlig antall deltakere

  • Antall deltakere i lavsikkerhetsfengsler: årlig antall deltakere

  • Totalt antall deltakere i alle fengsler: totalt antall deltakere uavhengig av fengselstype per år


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere per fengselstype, fordelt på type opplæring og år

Undertittel

Opplæring i kriminalomsorgen, 2011–2017

Identifikasjonsnummer

kriminalomsorg-elever-opplaringstypefengselstype

Notater

Fylkesmannen i Hordaland

Kontaktperson

Pia E. Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.