Eksamenskandidater og eksamener, fordelt på utdanningsnivå og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere som tar eksamen og antall eksamener på ulike utdanningsnivåer.

Cellene som viser det totale antallet deltakere som har tatt eksamen på alle tre utdanningsnivåene, viser ikke antallet unike deltakere. Samme deltaker kan ha tatt eksamener på flere utdanningsnivåer i løpet av det samme året.

Det presenteres totale tall per år.

Måleverdier

  • Antall deltakere som har tatt eksamen: totalt antall deltakere som har tatt eksamen

  • Antall eksamener: totalt antall eksamener deltakerne har tatt


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Eksamenskandidater og eksamener, fordelt på utdanningsnivå og år

Undertittel

Opplæring i kriminalomsorgen, 2011–2017

Identifikasjonsnummer

kriminalomsorg-elever-eksamenutdanningstype

Notater

Fylkesmannen i Hordaland

Kontaktperson

Pia E. Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.