Realkompetansekandidater og -vurderinger, fordelt på år

Beskrivelse

Tabellen viser antall realkompetansekandidater og antall gjennomførte realkompetansevurderinger per år. Det presenteres totale tall per år.

Måleverdier

  • Antall realkompetansekandidater: antall deltakere aktuelle for realkompetansevurdering

  • Antall realkompetansevurderinger: antall realkompetansevurderinger som er gjennomført


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Realkompetansekandidater og -vurderinger, fordelt på år

Undertittel

Opplæring i kriminalomsorgen, 2011–2017

Identifikasjonsnummer

kriminalomsorg-realkompetanse-r

Notater

Fylkesmannen i Hordaland

Kontaktperson

Pia E. Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.