Resultater av videregående opplæring, fordelt på år

Beskrivelse

Tabellen viser resultater, utover eksamen, for videregående opplæring i fengslene. Resultatene viser antall oppnådde standpunktkarakterer, antall deltakere som har oppnådd standpunktkarakterer, antall deltakere som har oppnådd kompetansebevis, antall deltakere som har fått lærlingkontrakt, antall praksiskandidater og antall lærekandidater. Det presenteres totale tall for hele året.

Måleverdier

  • Antall: antall forekomster per år


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Resultater av videregående opplæring, fordelt på år

Undertittel

Opplæring i kriminalomsorgen, 2011–2017

Identifikasjonsnummer

kriminalomsorg-resultater-vgs

Notater

Fylkesmannen i Hordaland

Kontaktperson

Pia E. Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.