Soningskapasitet og andel i opplæring, fordelt på sikkerhetsnivå og år

Beskrivelse

Tabellen viser soningskapasiteten og andelen innsatte som er i opplæring totalt, og fordelt på høy- og lavsikkerhetsfenglser. Det presenteres gjennomsnittstall basert på fire årlige måletidspunkter (uke 10, 20, 42 og 49).

Høysikkerhetsfengsler har mur eller høyt gjerde, og innsatte er låst inn på cellen når de ikke er i arbeid, opplæring eller deltar i fritidsaktiviteter. Lavsikkerhetsfengsler har færre fysiske sikkerhetstiltak, men vanligvis gjerde og forbud mot å forlate området. Bygningene låses om natten, men innsatte låses ikke inn i cellene.

Måleverdier

  • Soningskapasitet: gjennomsnittlig antall besatte soningsplasser

  • Prosentandel i opplæring: viser andelen innsatte per sikkerhetsnivå som får opplæring, oppgitt i prosent


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2016

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Soningskapasitet og andel i opplæring, fordelt på sikkerhetsnivå og år

Undertittel

Opplæring i kriminalomsorgen, 2011–2016

Identifikasjonsnummer

kriminalomsorg-soning-opplaring

Notater

Fylkesmannen i Hordaland

Kontaktperson

Pia E. Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.