Deltakere på langkurs, andel kvinner og andel 20 år eller eldre, fordelt på år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere på langkurs på folkehøgskole per 1. oktober, andelen kvinner og andelen som er 20 år eller eldre, fordelt på år.

Langkurs er definert som kurs som varer 95 dager eller mer, fordelt over minst 16 ½ uke, og det må være minst 24 timer undervisning per uke med minimum fire timer per dag og lørdag er skoledag. Vanligvis varer langkursene i ni måneder fra midten av august til midten av mai, men noen skoler tilbyr halvårskurs eller to-årige kurs.

Måleverdier

  • Antall deltakere: antall deltakere langkurs per 1. oktober

  • Prosentandel kvinner: andel kvinnelige deltakere av deltakerne på langkurs totalt, oppgitt i prosent

  • Prosentandel 20 år eller eldre: andel deltakere som er 20 år eller eldre av deltakerne på langkurs totalt, oppgitt i prosent


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2008-2018

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere på langkurs, andel kvinner og andel 20 år eller eldre, fordelt på år

Undertittel

Folkehøgskoler, telling per 1. oktober, 2008–2018

Identifikasjonsnummer

folkehogskole-deltakere-langkurskjonnalder

Notater

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.