Deltakere på langkurs, fordelt på fylke og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere på langkurs på folkehøgskole per 1. oktober, fordelt på fylke og år. Den viser også andel av alle deltakerne og antall deltakere per 1 000 innbyggere per fylke.

Langkurs er definert som kurs som varer 95 dager eller mer, fordelt over minst 16 ½ uke, og det må være minst 24 timer undervisning per uke med minimum fire timer per dag og lørdag er skoledag. Vanligvis varer langkursene i ni måneder fra midten av august til midten av mai, men noen skoler tilbyr halvårskurs eller to-årige kurs.

Rate per 1 000 innbyggere er beregnet ut fra personer som er 16 år eller eldre per 1. januar i henhold til Statistisk sentralbyrås (SSB) tabell 07459.

Måleverdier

  • Antall deltakere: antall deltakere langkurs per fylke

  • Prosentandel av alle deltakere: andel deltakere per fylke av deltakerne på langkurs totalt, oppgitt i prosent

  • Antall deltakere per 1 000 innbyggere: Beregnet antall deltakere per 1 000 innbyggere i fylket som er 16 år eller eldre


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2012-2018

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere på langkurs, fordelt på fylke og år

Undertittel

Folkehøgskoler, telling per 1. oktober, 2012–2018

Identifikasjonsnummer

folkehogskole-deltakere-langkursfylke

Notater

Statistisk sentralbyrå (SSB) tabell 04556

Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.