Deltakere på langkurs, fordelt på hovedemne og år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere på langkurs på folkehøgskole, fordelt på hovedemne og år.

Langkurs er definert som kurs som varer 95 dager eller mer, fordelt over minst 16 ½ uke, og det må være minst 24 timer undervisning per uke med minimum fire timer per dag og lørdag er skoledag. Vanligvis varer langkursene i ni måneder fra midten av august til midten av mai, men noen skoler tilbyr halvårskurs eller to-årige kurs.

Totalt antall deltakere i denne tabellen avviker noe fra øvrige tabeller i statistikkbanken fordi uttrekket er gjort på et annet tidspunkt og er hentet fra en annen kilde.

Måleverdier

  • Antall deltakere: antall deltakere per hovedemne

  • Prosentandel: andel deltakere per hovedemne av deltakerne på langkurs totalt, oppgitt i prosent


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2012-2018

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere på langkurs, fordelt på hovedemne og år

Undertittel

Folkehøgskoler, 2012–2018

Identifikasjonsnummer

folkehogskole-deltakere-langkurshovedemne

Notater

Navi Sentralbase

Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.