Resultater på samfunnskunnskapsprøven, fordelt på språket prøven er tatt på

Beskrivelse

Tabellen viser hvor mange samfunnskunnskapsprøver som har blitt avlagt, og prosentandelen prøver som er bestått. Resultatene er fordelt på hvilket språk prøven ble tatt på.

Prøven skal avslutte opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. Prøven skal bli gitt på et språk prøvetakeren forstår godt. For å bestå prøven, må man bestå 29 av 38 spørsmål.

Av personvernhensyn er resultatene fjernet for språk der det var ni eller færre prøver som ble avlagt. Tabellen viser da en strek i stedet for andel. Andelene rundes til nærmeste hele prosent.

Måleverdier

  • Prosentandel bestått: andelen prøver som er bestått

  • Antall: antall prøver som har blitt avlagt

Datainnsamling

Registerdata fra Kompetanse Norge

Årganger

2015-2018

Oppdateringsfrekvens

En gang i året

Full tittel

Resultater på samfunnskunnskapsprøven, fordelt på språket prøven er tatt på

Undertittel

Samfunnskunnskap for innvandrere, 2015–2018

Identifikasjonsnummer

norskinnvandrere-samfkunprove-resultatsprak

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no.

Kontaktperson

Arne Oftedal Rossow: arne.rossow@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.