Deltakere i formell utdanning og formell videreutdanning, per år

Beskrivelse

Tabellen viser andelen voksne (22-59 år) som har deltatt i formell utdanning og i formell videreutdanning siste 12 måneder, per år.


Formell utdanning omfatter all offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse, f.eks kurs, moduler eller hele
utdanningsløp på grunnskole, videregående skole, fagskole, høyskole, universitet og godkjent videreutdanning som gir spesialisering for profesjoner.


Formell videreutdanning er all formell utdanning tatt av personer i alderen 22-34 år som siden 19 års alder har hatt minimum
tre års sammenhengende opphold/pause i sitt studieløp og av personer i alderen 35-59 år. Deltakere i formell videreutdanning inngår
blant deltakerne i formell utdanning.


Tallene er hentet fra Lærevilkårsmonitoren (LVM) som er en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og måler
omfanget av, og vilkårene for, læring og kompetanseutvikling i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå
(SSB) som telefonintervjuer av omtrent 12 000 personer i alderen 15-66 år.
Svarprosenten ligger på rundt 80 prosent og resultatene vektes for å ta hensyn til frafall.Måleverdier

  • Formell utdanning: Andel voksne 22-59 år som har deltatt i formell utdanning i løpet av de siste 12 måneder

  • Formell videreutdanning: Andel voksne 22-59 år som har deltatt i formell videreutdanning i løpet av de siste 12 måneder


Datainnsamling

Utvalgsundersøkelse: Lærevilkårsmonitoren

Årganger

2008-2019

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere i formell utdanning og formell videreutdanning, per år

Undertittel

Voksne (22-59) i formell utdanning og videreutdanning 2008-2019

Identifikasjonsnummer

LVM-deltakere-formell

Notater

Statistisk sentralbyrå (SSB)(GSI)

Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.