Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, fordelt på næring og kjønn

Beskrivelse

Tabellen viser deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, fordelt på næring og kjønn. Fra og med 2014 omfatter undersøkelsen personer i alderen 15-66 år. For årene før 2014 omfatter undersøkelsen personer i alderen 22-66 år. Undersøkelsen viser deltakelse i løpet av de siste tolv måneder.

Formell utdanning omfatter all offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse. Ikke-formell opplæring omfatter kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltakelse, samt privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning.

Næringsfordelingen er basert på Standard for næringsgruppering (SN2007). På SSBs nettsider defineres begrepene i Lærevilkårsmonitoren.

Måleverdier

  • Antall deltakere, oppgitt i tusen: antall personer, oppgitt per hver tusende person

  • Prosentandel av alle i den enkelte næring: andel personer, oppgitt i prosent


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2008-2019

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, fordelt på næring og kjønn

Undertittel

Lærevilkårsmonitoren, 2008–2019

Identifikasjonsnummer

aku-lvm-naringkjonn

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå), tabell 09684

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på SSBs nettsider om Lærevilkårsmonitoren

Kontaktperson

Pia Ianke: pia.ianke@komptansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.