Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, fordelt på yrke og kjønn

Beskrivelse

Tabellen viser deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, fordelt på yrke og kjønn. Fra og med 2014 omfatter undersøkelsen personer i alderen 15-66 år. For årene før 2014 omfatter undersøkelsen personer i alderen 22-66 år. Undersøkelsen viser deltakelse i løpet av de siste tolv måneder.

Formell utdanning omfatter all offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse. Ikke-formell opplæring omfatter kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltakelse, samt privattimer og forelesninger/foredrag som ikke inngår i en formell utdanning.

Yrkesfordelingen er basert på Ny standard for yrkesklassifisering (STYRK08) fra 2011. Andre yrker inkluderer militære yrker og uoppgitte yrker, bønder og fiskere, og renholdere og hjelpepleiere mv. På SSBs nettsider defineres begrepene i Lærevilkårsmonitoren.

Måleverdier

  • Antall deltakere, oppgitt i tusen: antall personer, oppgitt per hver tusende person

  • Prosentandel av alle i den enkelte yrkestypen: andel personer, oppgitt i prosent


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2011-2019

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, fordelt på yrke og kjønn

Undertittel

Lærevilkårsmonitoren, 2011–2019

Identifikasjonsnummer

aku-lvm-yrkekjonn

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå), tabell 09713

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på SSBs nettsider om Lærevilkårsmonitoren

Kontaktperson

Pia Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.