Totalt deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring, per år

Beskrivelse

Tabellen viser andelen av voksne (22-66 år) som har deltatt i bare formell utdanning, bare ikke-formell opplæring, både formell og ikke-formell eller
ikke har deltatt i opplæring de siste 12 måneder, per år.


Formell utdanning omfatter all offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse, f.eks, kurs moduler eller hele utdanningslø på
grunnskole, videregående skole, fagskole, høyskole, universitet og godkjent videreutdanning som gir spesialisering for profesjoner.


Ikke-formell opplæring omfatter organisert opplæring som kurs, konferanser, seminar og andre opplæringsaktiviteter der læring er
hovedformålet, men som ikke er en del av det formelle utdanningssystemet.


Tallene er hentet fra Lærevilkårsmonitoren (LVM) som er en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og måler omfanget av, og
vilkårene for, læring og kompetanseutvikling i Norge. Undersøkelsen gjennomføers av Statistisk sentralbyrå (SSB) som telefonintervjuer av omtrent
12 000 personer i alderen 15-66 år første kvartal hvert år. Svarprosenten ligger på rundt 80 prosent og resultatene vektes for å ta hensyn til frafall.

Måleverdier

  • Formell utdanning: Andel voksne 22-59 år som har deltatt i formell utdanning i løpet av de siste 12 måneder, oppgitt i prosent.

  • Både formell og ikke-formell opplæring: Andel voksne 22-66 år som har deltatt i både formell utdanning og ikke-formell opplæring i løpet av de
    siste 12 måneder, oppgitt i prosent.

  • Ikke-formell opplæring: Andel voksne 22-66 år som har deltatt i ikke-formell utdanning i løpet av de siste 12 måneder, oppgitt i prosent.

  • Ikke deltatt i utdanning eller opplæring: Andel voksne 22-66 år som verken har deltatt i formell utdanning eller ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 måneder, oppgitt i prosent.

Datainnsamling

Utvalgsundersøkelse: Lærevilkårsmonitoren

Årganger

2008-2019

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Totalt deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring, per år

Undertittel

Voksne (22-66) i formell utdanning og ikke-formell opplæring 2008-2019

Identifikasjonsnummer

lvm-deltakere-totaldeltakelse

Notater

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.