Beregnet antall arbeidstakere som mangler innenfor utvalgte yrker, fordelt på fylke

Beskrivelse

Tabellen viser hvor mange arbeidstakere som mangler innenfor utvalgte yrker fordelt på fylker.

Tallene er hentet fra Navs bedriftsundersøkelse, som er en årlig spørreundersøkelse blant bedrifter i Norge.

Tallene for fylkene er beregnet ut fra svarene til de som har deltatt i undersøkelsen. Undersøkelsen tar for seg utvalgte yrker.

Måleverdier

  • Antall personer som mangler: beregnet antall arbeidstakere som mangler innenfor de ulike yrkene


Datainnsamling

Spørreundersøkelse

Årganger

2015-2019

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Beregnet antall arbeidstakere som mangler innenfor utvalgte yrker, fordelt på fylke

Undertittel

Navs bedriftsundersøkelse, 2015-2019

Identifikasjonsnummer

bedriftsundersokelsen-mangel-yrke

Notater

NAV

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på nav.no.

Kontaktperson

Pernille Birkeland: pernille.birkeland@vox.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.