Kompetansbehov i virksomheter, fordelt på næring

Beskrivelse

Tabellen viser andelen virksomheter som har udekte kompetansebehov, fordelt på næring.

Tallene er hentet fra Kompetanse Norges virksomhetsbarometer, som er en årlig spørreundersøkelse blant norske virksomheter om deres behov for og arbeid med kompetanse. Spørsmålet virksomhetene har blitt spurt er "i hvilken grad har virksomheten i dag et udekket kompetansebehov?".

Resultater for næringer hvor færre enn tjue virksomheter har svart på undersøkelsen er utelatt fra tabellen. Virksomhetene det gjelder er inkludert i totalen.

Måleverdier

  • Andel: prosentandel virksomheter som har svart hver enkelt svarkategori på spørsmålet

  • Antall: antall virksomheter som har blitt spurt

Datainnsamling

Spørreundersøkelse

Årganger

2016 - 2019

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Kompetansbehov i virksomheter, fordelt på næring

Undertittel

Virksomhetsbarometeret, 2016 - 2019

Identifikasjonsnummer

Kompetansebehov-virksomheter-nring

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer om virksomheters kompetansebehov på kompetansenorge.no.

Kontaktperson

Jonas Sønnesyn: jonas.sønnesyn@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.