Deltakere i ikke-formell opplæring totalt og i jobbrelatert opplæring, per år

Beskrivelse

Tabellen viser andel voksne (22-66 år) som har deltatt i ikke-formell opplæring og i jobbrelatert ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 måneder, per år.


Ikke-formell opplæring omfatter kurs, konferanser, seminarer og andre opplæringsakriviteter der læring er hovedformålet, men som ikke er en
del av det formelle utdanningssystemet.


Tallene er hentet fra Lærevilkårsmonitoren (LVM) som er en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og måler
omfanget av, og vilkårene for, læring og kompetanseutvikling i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå
(SSB) som telefonintervjuer av omtrent 12 000 personer i alderen 15-66 år.
Svarprosenten ligger på rundt 80 prosent og resultatene vektes for å ta hensyn til frafall.


Måleverdier

  • Ikke-formell opplæring totalt: Andel voksne 22-66 år som har deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 måneder

  • Jobbrelatert ikke-formell opplæring: Andel voksne 22-66 år som har deltatt i jobbrelatert ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 måneder

  • Ikke-formell opplæring som ikker er jobbrelatert: Andel voksne 22-66 år som har deltatt i ikke-formel opplæring som ikke er jobbrelatert i løpet av de siste 12 måneder.

Datainnsamling

Utvalgsundersøkelse: Lærevilkårsmonitoren

Årganger

2008-2019

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere i ikke-formell opplæring totalt og i jobbrelatert opplæring, per år

Undertittel

Voksne (22-66) i ikke-formell utdanning 2008-2019

Identifikasjonsnummer

LVM-deltakere-ikkeformell2

Notater

Statistisk sentralbyrå


Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: piaianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.