Deltakere i norsk og samfunnskunnskap, fordelt på spor og (skole)år

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere og fordeling per spor i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Fra og med skoleåret 2005/06 er opplæringen i norsk og samfunnskunnskap delt i tre spor. En endring i registreringsrutinene i 2010 resulterte i at oppgitt enhet fra da av er år og noen deltakere er oppgitt uten spor. Fra 2017 rapporteres det på hvor stor andel av deltakerne som får opplæring etter alfabetiseringsmodulen. Spor 1 er tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang og er delt inn i en alfabetiseringsmodul og ordinær språkopplæring. Spor 2 er tilrettelagt for deltakere om har en del skolegang og spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Se Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere for mer informasjon.

Tall som viser antall deltakere i Finnmark og Rogaland i 2016 har ikke blitt rapportert. For disse fylkene brukes antall deltakere i 2015 som grunnlag for antall deltakere i 2016.

Måleverdier

  • Antall deltakere: antall deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Prosentvis fordeling: andel deltakere per spor i opplæring i norsk og samfunnskunnskap


Datainnsamling

Registerdata fra Fylkesmennnene

Årganger

2002/03-2009/10 (skoleår) og 2010–2018 (år)

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere i norsk og samfunnskunnskap, fordelt på spor og (skole)år

Undertittel

Norsk for innvandrere, skoleårene 2002/03–2009/10 og årene 2010–2018

Identifikasjonsnummer

norskinnvandrere-deltakere-spor

Notater

Fylkesmennene

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no.

Kontaktperson

Pernille Birkeland: pernille.birkeland@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.