Prosjektsøknader og innvilgede prosjekter, fordelt på fagområde, år og utlysning

Beskrivelse

Tabellen viser antall prosjekter med fagopplæring i Kompetansepluss, og hvilke fagområder prosjektene omfatter, for 2018.

Data om prosjekter i prøveordningen med fagopplæring i Kompetansepluss og deltakere i disse er samlet i en database hos Kompetanse Norge.

Ettersom data baserer seg på opplysninger fra søkerne, kan det forekomme feil og manglende opplysninger.

Tallene for antall søknader og innvilgede søknader publiseres når de foreligger.Måleverdier

  • Antall: antall prosjekter fordelt på de ulike fagområdene

  • Prosentandel: andel prosjekter hvor opplæring i de ulike fagområdene inngår, i prosent.
    Ettersom et prosjekt kan inneholde opplæring i flere av fagområdene, vil ikke prosentandelene
    summere seg til 100.Datainnsamling
Database for Kompetansepluss


Årganger
2018


Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig eller oftere

Full tittel

Prosjektsøknader og innvilgede prosjekter, fordelt på fagområde, år og utlysning

Undertittel

Prosjekter med fagopplæring i Kompetansepluss, 2018

Identifikasjonsnummer

kpfag-soknader-fagomrade

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no/kompetansepluss

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.