Virksomheter som har søkt midler, fordelt på virksomhetens fylke, år og utlysning

Beskrivelse

Tabellen viser virksomheter som er tilknyttet søknader og innvilgede søknader om prosjekter med fagopplæring i Kompetansepluss for 2018.

Raden for et fylke er utelatt fra visningen der det ikke er prosjekt registrert på fylket for utlysningen eller satsingen.

Data om prosjekter i prøveordningen med fagopplæring i Kompetansepluss og deltakere i disse er samlet i en database hos Kompetanse Norge.

Ettersom data baserer seg på opplysninger fra søkere, kan det forekomme feil og manglende opplysninger.

Tallene for virksomheter som har søkt og virksomheter som har søkt og virksomheter som har fått innvilget prosjekter oppdateres når de foreligger.Måleverdier

  • Antall: antall virksomheter

  • Prosentandel: andel virksomheter, oppgitt i prosentDatainnsamling
Database for kompetanseplussÅrganger
2018Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig eller oftere

Full tittel

Virksomheter som har søkt midler, fordelt på virksomhetens fylke, år og utlysning

Undertittel

Prosjekter med fagopplæring i Kompetansepluss, 2018

Identifikasjonsnummer

kpfag-soknader-virksomheterfylke

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no/kompetansepluss

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.