Ønsket og innvilget beløp, fordelt på år og utlysning

Beskrivelse

Tabellen viser søkt og tildelt beløp for prosjekter i prøveordningen med fagopplæring i Kompetansepluss.

Data om prosjekter med fagopplæring i Kompetansepluss og deltakere i disse er samlet i en database hos Kompetanse Norge.

Ettersom data baserer seg på opplysninger fra søkerne, kan det forekomme feil og manglende opplysninger.

Tallene for antall søknader og innvilgede søknader publiseres når de foreligger.


Måleverdier

  • Beløp: det samlede beløpet for alle prosjektene

  • Gjennomsnittlig beløp per prosjekt: det gjennomsnittlige beløpet per prosjekt


Datainnsamling
Database for kompetansepluss

Årganger
2018

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig eller oftere

Full tittel

Ønsket og innvilget beløp, fordelt på år og utlysning

Undertittel

Prosjekter med fagopplæring i Kompetansepluss

Identifikasjonsnummer

kpfag-soknader-belop

Notater

Kompetanse Norge

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på kompetansenorge.no/kompetansepluss

Kontaktperson

Kristine Bettum: kristine.bettum@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.