Deltakere, fordelt på hovedemner og alder

Beskrivelse

Tabellen viser aldersfordelingen til deltakere på kurs i regi av studieforbund, fordelt på hovedemner.

Statistikken er basert på studieforbundenes innrapportering til SSB. Studieforbund som ikke har hatt opplæringsvirksomhet som tilfredsstiller vilkårene i Forskrift om studieforbund og nettskoler (2009) i det enkelte år, er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Antall: totalt antall deltakere, fordelt på studieforbund

  • Prosentandel: prosentandel av deltakere i hver aldersgruppe, fordelt på studieforbundDatainnsamling

Registerdata

Årganger

2013-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere, fordelt på hovedemner og alder

Undertittel

Studieforbund, 2013–2017

Identifikasjonsnummer

studieforbund-alder-emner

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå)

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Thea Berge: thea.berge@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.