Deltakere, fordelt på prøveformer og hovedemner

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere per kurs i regi av studieforbund, fordelt på hovedemner og eksamen/avsluttende prøve.

Statistikken er basert på studieforbundenes innrapportering til SSB. Studieforbund som ikke har hatt opplæringsvirksomhet som tilfredsstiller vilkårene i Forskrift om studieforbund og nettskoler (2009) i det enkelte år, er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Kursdeltakere: antall kursdeltakere per hovedemne

  • Prosentandel offentlig eksamen, sertifisering, fagprøve: andel som har avlagt offentlig eksamen, sertifisering eller fagprøve

  • Prosentandel interne prøver: andel som har avlagt interne prøver

  • Prosentandel ingen eksamen eller avsluttende prøver: andel som har ikke har avlagt eksamen eller avsluttende prøver


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2011-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere, fordelt på prøveformer og hovedemner

Undertittel

Studieforbund, 2011-2017

Identifikasjonsnummer

studieforbund-eksamen-emner

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå)

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Thea Berge: thea.berge@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.