Deltakere, kurs og kurstimer, fordelt på studieforbund

Beskrivelse

Tabellen viser antall kurs, kurstimer og deltakere fordelt på studieforbund.

Statistikken er basert på studieforbundenes innrapportering til SSB. Studieforbund som ikke har hatt opplæringsvirksomhet som tilfredsstiller vilkårene i Forskrift om studieforbund og nettskoler (2009) i det enkelte år, er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Antall kurs: antall kurs per studieforbund

  • Prosent av alle kurs: prosentandel av kursene som er arrangert av de forskjellige studieforbundene

  • Antall deltakere: antall kursdeltakere per studieforbund

  • Prosent av alle deltakere: prosentandel av deltakerne som var på kurs arrangert av de forskjellige studieforbundene

  • Gjennomsnittlig antall deltakere per kurs: gjennomsnittlig antall deltakere per kurs fordelt på studieforbund

  • Antall timer: antall kurstimer per studieforbund

  • Prosent av alle timer: prosentandel av timene som var på kurs arrangert av de forskjellige studieforbundene

  • Gjennomsnittlig antall timer per kurs: gjennomsnittlig antall timer per kurs fordelt på studieforbundDatainnsamling

Registerdata

Årganger

2012-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere, kurs og kurstimer, fordelt på studieforbund

Undertittel

Studieforbund, 2012–2017

Identifikasjonsnummer

studieforbund-aktivitet-enkeltinstitusjon

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå)

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Thea Berge: thea.berge@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.