Statstilskudd, fordelt på tilskuddstype og studieforbund

Beskrivelse

Tabellen viser hvor mye statstilskudd de forskjellige studieforbundene fikk per år, totalt og etter tilskuddstype. Årlig statstilskudd blir beregnet for hvert studieforbund på grunnlag av gjennomsnittet av innrapporterte kurstimer de to siste årene før foregående år. Ut fra beregningsgrunnlaget blir det tildelt et grunnbeløp og et opplæringstilskudd. Studieforbundene kan i tillegg motta tilretteleggingstilskudd til kurs med deltakere som trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i læringsaktivitetene.

Statistikken er basert på studieforbundenes innrapportering til SSB. Studieforbund som ikke har hatt opplæringsvirksomhet som tilfredsstiller vilkårene i Forskrift om studieforbund og nettskoler (2009) i det enkelte år, er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Andel av samlet statstilskudd: prosentandel av samlet statstilskudd for hvert av studieforbundene.

  • Totalt statstilskudd: totalt statstilskudd for hvert av studieforbundene, målt i kroner.

  • Grunntilskudd: statstilskudd mottatt som grunntilskudd, fordelt på studieforbund, målt i kroner.

  • Opplæringstilskudd: statstilskudd mottatt som opplæringstilskudd, fordelt på studieforbund, målt i kroner.

  • Tilretteleggingstilskudd: statstilskudd mottatt som tilretteleggingstilskudd, fordelt på studieforbund, målt i kroner.

  • Tilskudd per time: samlet statstilskudd delt på innrapporterte timer det samme året, fordelt på studieforbund, målt i kroner. Tallene gjenspeiler ikke hva studieforbundene utbetaler per time til medlemsorganisasjoner og lokalavdelinger.Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2012-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Statstilskudd, fordelt på tilskuddstype og studieforbund

Undertittel

Studieforbund, 2012–2017

Identifikasjonsnummer

studieforbund-tilskudd-enkeltinstitusjon

Notater

www.kompetansenorge.no

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Thea Berge: thea.berge@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.