Deltakere, kurs og kurstimer, fordelt på hovedemne

Beskrivelse

Tabellen viser antall kurs, kurstimer og deltakere på kurs arrangert av studieforbund, fordelt på hovedemner.

Statistikken er basert på studieforbundenes innrapportering til SSB. Studieforbund som ikke har hatt opplæringsvirksomhet som tilfredsstiller vilkårene i Forskrift om studieforbund og nettskoler (2009) i det enkelte år, er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Antall kurs: antall kurs per hovedemne

  • Prosent av alle kurs: prosentandel av kursene som hører til under hvert hovedemne

  • Antall deltakere: antall kursdeltakere per hovedemne

  • Prosent av alle deltakere: prosentandel av deltakerne som var på kurs i hvert hovedemne

  • Gjennomsnittlig antall deltakere per kurs: gjennomsnittlig antall deltakere per kurs fordelt på hovedemne

  • Antall timer: antall kurstimer per hovedemne

  • Prosent av alle timer: prosentandel av timene som var på kurs i hvert hovedemne

  • Gjennomsnittlig antall timer per kurs: gjennomsnittlig antall timer per kurs fordelt på hovedemneDatainnsamling

Registerdata

Årganger

2011-2017

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere, kurs og kurstimer, fordelt på hovedemne

Undertittel

Studieforbund, 2011–2017

Identifikasjonsnummer

studieforbund-deltakere-emner

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå)

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på www.kompetansenorge.no

Kontaktperson

Thea Berge: thea.berge@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.