Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, fordelt på fylke

Beskrivelse

Tabellen viser andelen virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med lavere formell kompetanse enn det de søkte etter fordelt på fylker.

Tallene er hentet fra Navs bedriftsundersøkelse, som er en årlig spørreundersøkelse blant bedrifter i Norge. Navs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring, og beregner mangelen på arbeidskraft.

Tallene for fylkene er beregnet ut fra svarene til de som har deltatt i undersøkelsen. Undersøkelsen tar for seg utvalgte yrker.

Måleverdier

  • Prosentandel virksomheter: beregnet andel virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med annen eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter


Datainnsamling

Spørreundersøkelse

Årganger

2015-2018

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, fordelt på fylke

Undertittel

Navs bedriftsundersøkelse, 2015–2018

Identifikasjonsnummer

bedriftsundersokelsen-mangel-rekruttering

Notater

NAV

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på nav.no.

Kontaktperson

Pernille Birkeland: pernille.birkeland@vox.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.