Deltakere på langkurs, fordelt på fullført eller avbrutt og skoleår

Beskrivelse

Tabellen viser antall deltakere, andel fullført og andel avbrutt på langkurs på folkehøgskole, registrert etter at skoleåret er ferdig.

Langkurs er definert som kurs som varer 95 dager eller mer, fordelt over minst 16 ½ uke, og det må være minst 24 timer undervisning per uke med minimum fire timer per dag og lørdag er skoledag. Vanligvis varer langkursene i ni måneder fra midten av august til midten av mai, men noen skoler tilbyr halvårskurs eller to-årige kurs.

For å få fullført og godkjent et langkurs må eleven ha deltatt på minst 90 prosent av undervisningen. De som er registrert som avbrutt, har dermed mer enn ti prosent fravær.

Kolonnen for antall deltakere som har avbrutt eller fullført er utelatt fra visningen.

Måleverdier

  • Antall deltakere: antall deltakere langkurs

  • Prosentandel: andel deltakere som har fullført eller avbrutt utdanningen, oppgitt i prosent


Datainnsamling

Registerdata

Årganger

2007/08-2017/18

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Deltakere på langkurs, fordelt på fullført eller avbrutt og skoleår

Undertittel

Folkehøgskoler, skoleårene 2007/08–2017/18

Identifikasjonsnummer

folkehogskole-deltakere-langkursfullfort

Notater

Statistisk sentralbyrå (SSB) tabell 09014

Kontaktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.